2.5. 2018 proběhne v Mateřské škole Napajedla Den otevřených dveří. Informace zde.

Informace k zápisu do Mateřské školy Napajedla zde.

Žádost o příjetí k předškolnímu vzdělávání zde.


Všem rodičům dětí mateřské školy,

tímto bych Vás ráda seznámila s výsledkem šetření Krajské hygienické stanice ve Zlíně, které proběhlo 11.4.2018 v dopoledních hodinách ve všech částech a prostorách naší 8 třídní mateřské školy.

Šetření provedla lékařka a pracovnice zmíněné instituce na základě anonymní stížnosti.

KHS neshledala žádné pochybení ze strany mateřské školy (viz zpráva od MUDr. Fojtíkové z KHS).

Velmi mě mrzí, že zmíněné nespokojené maminky nemají chuť ani zájem problém, který považují za důležitý řešit se mnou nebo s vedením školy a obrací se na KHS a vedení města.

Proto bych Vás touto cestou požádala, abychom společně dokázali vzniklé zdravotní obtíže u dětí řešit a hlavně jim předcházet. Bez vašeho osobního přístupu ke zdraví dětí to nejde. Je třeba, abyste do MŠ vodili děti zdravé, doléčené a  o případných zdravotních  obtížích informovali třídní učitelky.

 

Datum: 12.4.2018                                                          Bc. M. Švandová  v.r.

                                                                                       Ředitelka MŠ Napajedla


Dopis z KHS Zlín ke stažení zde.Od 1.4.2018 má Mateřská škola Napajedla novou mailovou adresu skolka@msnapajedla.cz

Pro omlouvaní dětí platí stále adresa hrabalkova.msnap@volny.cz

V době letních prázdnin bude Mateřská škola Napajedla uzavřena  od 30. 7. – 17.8.2018. Provoz školy bude zahájen v pondělí 20.8.2018.


Areál MŠ Napajedla je otevřen pouze v době příchodu a odchodu dětí:

6.00 - 8.00
11.30 - 12.30
14.00 - 16.00

V jinou, nežli v uvedenou dobu, použijte ke vstupu do MŠ Napajedla hlavní bránu (ze strany od parku) a po zazvonění nahlaste jméno a důvod návštěvy MŠ.

Děkujeme za pochopeníAreál MŠ tvoří čtyři vzájemně propojené budovy. První budova „A“ zahájila jako první provoz v roce 1967, budova „B“ byla zkolaudována v roce 1978 a v říjnu 2005 byla zprovozněna budova „D“ se zimní zahradou. Budova „C“ slouží jako hospodářská  součást areálu s kuchyní a prádelnou. V současné době se stará o děti v mateřské škole  celkem 29 zaměstnanců, z toho 13 zaměstnanců provozních.  V těsné blízkosti MŠ se nachází také ZUŠ, I. a II. ZŠ.

Identifikační údaje

Škola :            Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, přísp. org.

Adresa  školy: Komenského 1159, 763 61 Napajedla

Zřizovatel :    Město Napajedla
                      Masarykovo náměstí 89
                      763 61 Napajedla

Statutární zástupce školy :  Martina Švandová

Zástupce stat.zástupce školy : Jitka Zábojníková, Zdena Konečná

Účetní MŠ:     Jana Jurásková

VŠJ:               Zdeňka Hrabálková

Kapacita MŠ:  do 200 dětí v 8 třídách

Provoz MŠ :    6,oo – 16,oo  hod.