Upozornění:
Od 9.7.2018 do 31.8.2018 bude přístup do MŠ z důvodu rekonstrukce kanalizace pouze brankou ze severní strany od kláštera.
Dbejte, prosím, zvýšené bezpečnosti při pohybu po areálu MŠ.V době letních prázdnin bude Mateřská škola Napajedla uzavřena  od 30. 7. – 17.8.2018. Provoz školy bude zahájen v pondělí 20.8.2018.


Areál MŠ Napajedla je otevřen pouze v době příchodu a odchodu dětí:

6.00 - 8.00
11.30 - 12.30
14.00 - 16.00

V jinou, nežli v uvedenou dobu, použijte ke vstupu do MŠ Napajedla hlavní bránu (ze strany od parku) a po zazvonění nahlaste jméno a důvod návštěvy MŠ.

Děkujeme za pochopeníAreál MŠ tvoří čtyři vzájemně propojené budovy. První budova „A“ zahájila jako první provoz v roce 1967, budova „B“ byla zkolaudována v roce 1978 a v říjnu 2005 byla zprovozněna budova „D“ se zimní zahradou. Budova „C“ slouží jako hospodářská  součást areálu s kuchyní a prádelnou. V současné době se stará o děti v mateřské škole  celkem 29 zaměstnanců, z toho 13 zaměstnanců provozních.  V těsné blízkosti MŠ se nachází také ZUŠ, I. a II. ZŠ.

Identifikační údaje

Škola :            Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, přísp. org.

Adresa  školy: Komenského 1159, 763 61 Napajedla

Zřizovatel :    Město Napajedla
                      Masarykovo náměstí 89
                      763 61 Napajedla

Statutární zástupce školy :  Martina Švandová

Zástupce stat.zástupce školy : Jitka Zábojníková, Zdena Konečná

Účetní MŠ:     Jana Jurásková

VŠJ:               Zdeňka Hrabálková

Kapacita MŠ:  do 200 dětí v 8 třídách

Provoz MŠ :    6,oo – 16,oo  hod.