Budova A - U borovice       

   1A - PTÁČCI - děti 3 - 4leté - Eva Malinová, Marcela Sedlářová

    2A - ZAJÍCI - děti 4 - 5leté - Šubíková Jarmila, Podešvová Gabriela

    3A - VEVERKY  - děti 5 - 6 leté - Bc. Švandová Martina, Kašná Eva

Budova B - Trojlístek

1B - STONOŽKY - děti 3 - 4 leté - Lenka Pagáčová, Věra Reptová

  2B - BERUŠKY - děti 4 - 5 leté - Jitka Zábojníková. Bronislava Dolečková

     3B - MOTÝLCI - děti 5 - 6 leté  -  Zdena Konečná, Petra Stojanová

                                                                                                             

Budova D - Palouček     

   1D - VČELKY - 6 - 7 leté s odkladem ŠD  - Iveta Blahová, Hana Chrástková
    2D - MRAVENEČCI - 4 - 7 leté děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
                                                            -  Bc. Kamila Omelková, Bc. Romana Kašná