Proběhlé aktivity

Září

11 - 15.9.2017 - Tajemství proutěného košíku - projektový týden
4.9. - 15.9.2017 - Třídní schůzky ve všech třídách MŠ
16.9.2017 - Vítání občánků města Napajedla - vystoupení dětí z MŠ
Návštěva napajedelské radnice - děti 5-6 leté


Říjen

2.10.2017 - Zahájení skupinové logopedické prevence - děti 4-6 leté
2.10.2017 - Kouzelnická show v MŠ
6.10.2017 - Zahájení předplaveckého výcviku v Aquqparku v Uherském Hradišti (10 lekcí pro děti ze tříd Včelky a Mravenečci)
3.10.2017 15.00 hod.- Schůzka před kurzem "Nebojte se psaní" (děti 5-6 leté) - rodiče dětí
5.10.2017 15.15 hod. - Zahájení grafomotorického kurzu "Nebojte se psaní"
18.- 27.10.2017 - Vyletěl si pyšný drak... - výstava výrobků dětí ze všech tříd MŠ
16. - 20.10.2017 - Podzimní zamykání stromů - projektový týden v MŠ
Zahájení skupinové logopedické prevence děti 4-6 leté
Loutkové představení v MŠ (série o poslušnosti)


Listopad

Šikulové v MŠ - pravidelné, tvořivé, pohybové a relaxační činnosti dětí 5-6 letých
1.11.2017 - Zahájení saunování dětí v MŠ Napajedla - 2.A, 3.A,2.B, 3.B
Návštěva knihovny B. Benešové v Napajedlích
Dětský divadelní festival v Napajedlích
29.11.2017 - Adventní posezení - předvánoční tvoření dětí a rodičů v MŠ
29.11.2017 - Rozsvěcování vánočních stromků na zahradě školy


Prosinec

Loutkové představení pohádky v MŠ
4. - 8.12.2017 - Adventní čas začíná - projektový týden
5.12.2017 - Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční program dětí pro seniory v DD a DPS Napajedla
Vánoční koledování, návštěva radnice, škol