Proběhlé aktivityZáří

10. - 14.9.2018 - Tajemství proutěného košíku - projektový týden
10. - 21.9.2018 - Třídní schůzky ve všech třídách MŠ
Návštěva napajedelské radnice (děti 5-6 leté)
15.9.2018 - Vystoupení dětí z MŠ na vítání občánků


Říjen

8.10.2018 - Zahájení skupinové logopedické prevence (děti 4-6 leté)
2.10.2018 - Zahájení předplaveckého výcviku v Aquaparku Uherské Hradiště
4.10.2018 - Zahájení grafomotorického kurzu "Nebojte se psaní"
15. -16.10.2018 - Skřítci Podzimníčci...výstava výrobků dětí ze všech tříd MŠ
15. - 19.10.2018 - Podzimnízamykání stromů - projektový týden v MŠ

Listopad

Šikulové v MŠ - pravidelné, tvořivé, pohybové a relaxační činnosti děti 5-6 leté
6.11.2018 - Zahájení saunování dětí v MŠ Napajedla - 3.A, 3.B,
7.11.2018 - Zahájení seznamování se s angličtinou v MŠ - 3.A, 3.B, 1.D, 2.D
8.11.2018 - Zahájení saunování dětí v MŠ Napajedla - 2.A, 2.B
15.11.2018 - Návštěva Galerie výtvarného umění 2.A, 3.A
21.11. - 22.11. 2018 - Dětský divadelní festival v Napajedlích
15.11.2018 - Letem světem s malířem - 3.B, 1.D


Prosinec

3. - 7.12.2018 - Adventní čas začíná - projektový týden
3.12.2018 - Adventní posezení - předvánoční tvoření dětí a rodičů v MŠ
3.12.2018 - Slavnostní rozsvěcování vánočních stromků v MŠ od 16.00 hod. (klášterní nádvoří)
5.12.2018 - Mikulášská nadílka v MŠ
6.12.2018 - Loutkové představení pohádek v MŠ divadlo Šikulka - 1.A, 2.A, 1.B, 2.B
10.12.2018, 14.12.2018 - návštěva knihovny Boženy Benešové Napajedla
11.12.2018 - Loutkové představení pohádek v MŠ divadlo Sluníčko - 3.A, 3.B, 1.D, 2.D

Leden

10.1.2019 - divadelní představení pro děti 5-6 leté
14.1.2019 - návštěva kostela sv. Bartoloměje třída Ptáčků
16.1.2019 - návštěva knihovny Boženy Benešové třída Ptáčků
16.1.2019 - filmové představení v kině Napajedla Mimi a Líza
25.1.2019 - předávání cen - výtvarná soutěž Pohádková skládanka
"Hej hou, hej hou, sněhuláci jdou" - hry se sněhem, stavění sněhuláků na školní zahradě dle sněhových podmínek


Únor


7.2.2019 - Čarujeme se zvířátky
13.2.2019 - Zahájení předplaveckého kurzu
14.2.2019 - Truhlík a Truhlička - loutkové představení v MŠ
22.2.2019 - Hračkový den
25.2. - 1.3.2019 - Jarní prázdniny

Březen

5.3.2019 - Masopust v MŠ
11.3.2019 - Kouzelnická show veselého Toma
13.3.2019 - Den otevřených dveří ve třídě 2.D Mravenečci 8-11, 14-15
Návštěva knihovny Boženy Benešové v Napajedlích - březen měsíc knihy
21.3.2019 - Loučení se zimou, vítání jara, vynášení Moreny k řece Moravě

Duben

2.4.2019 - Schůzka pro rodiče předškoláků s řediteli 1.a 2. ZŠ v Napajedlích
4. - 5.4.2019 - Návštěva předškoláků na 1. a 2. ZŠ v Napajedlích
16.4.2019 - Hledání velikonočního zajíčka
17.4.2019 - Canisterapie
17.4.2019 - Velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů v MŠ
23.4.- 26.4. 2019 - Projektový týden "Planeta Země"
30.4.2019 - Den otevřených dveří v MŠ Napajedla