Nabídka nadstandartních aktivit mateřské školy v roce 2017-2018

Logopedická prevence
rozvoj komunikačních schopností a správné výslovnosti provádí paní učitelky - logpedické preventistky:
budova A p. u.č. Bc. Kamila Omelková, p. uč.  Eva Kašná
budova B p. uč. Lenka Řehová, Věra Reptová, Bronislava Dolečková
budova D
p. uč. Bc.Romana Kašná


-  individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky - p. uč. Iveta Blahová a p. uč. Hana Chrástková

- saunování děti v saun mateřské školy - přirozené otužování v prostorách školy s využitím potírny a ochlazovacího bazénu - děti 4-5 leté, p. učitelky H. Chrástková, I. Blahová - 1.D, Bc. K. Omelková, Bc. R. Kašná2. D, Bc. Švandová, E. Kašná - 3.A, Z. Konečná, P. Stojanová - 3.B,  J. Zábojníková. B. Dolečková - 2.B, J. Šubíková. G. Podešvová - 2.A.

-koupání ve venkovních bazénech MŠ - získávání předplaveckých dovedností dětí, hry a hrátky ve vodě

- akce a aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání - viz kalendář akcí MŠ

Nabídka aktivit pro děti 5-6 leté
-  „Nebojte se psaní“ -  náprava grafomotorických obtíží u dětí 5-6 letých
     (nácvik správného úchopu pera, uvolnění napětí ruky) p. uč. H. Chrástková a Z. Konečná
- „Angličtina hrou“ -  seznamování dětí prostřednictvím her, písniček a říkanek s angličtinou - p.řed. Bc. M. Švandová,  E. Krejčová, G. Podešvová                         
„Veselý den“ - prohlubování pohybov. schopností a dovedností dětí (využití prostor tělocvičny v budově                              bývalého kláštera), rozvíjení tvořivých aktivit při práci s Vv materiálem a přírodninami
- „ Předplavecký výcvik„ – seznamování s vodou, získávání plaveckých zkušeností, překonání ostychu z vody 
              p. uč. Iveta Blahová, Hana Chrástková, Zdena Konečná, Petra Stojanová, Bc. Kamila Omelková, Bc. Romana Kašná, Bc. Martina Švandová, Eva Kašná
…a ještě   -  příznivé klima ve školičce s pěkným a estetickým prostředím   -  každodenní aktivity dětí s převládajícími herními prvky k podpoře tvořivosti   -  zdravý životní styl  se správnou skladbou jídelníčku a dostatečným pitným režimem