Nabídka nadstandartních aktivit mateřské školy v roce 2019-2020

Skupinová logopedická prevence
rozvoj komunikačních schopností a správné výslovnosti provádí paní učitelky - logpedické preventistky:
budova A p. u.č. Marcela Sedlářová, Iveta Bláhová
budova B p. uč. Lenka Pagáčová
budova D
p. uč. Mgr. Veronika Zbořilová, Mgr. Barbora Horáková

-  individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky - p. uč. Zdena Konečná a p. uč. Petra Stojanová

-koupání ve venkovních bazénech MŠ - získávání předplaveckých dovedností dětí, hry a hrátky ve vodě

- akce a aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání - viz kalendář akcí MŠ

Nabídka aktivit pro děti 5-6 leté
-  „Nebojte se psaní“ -  náprava grafomotorických obtíží u dětí 5-6 letých
     (nácvik správného úchopu pera, uvolnění napětí ruky) p. uč. H. Chrástková a Z. Konečná
- „Angličtina hrou“ -  seznamování dětí prostřednictvím her, písniček a říkanek s angličtinou - Eva Krejčová, Bc. Martina Švandová          

- „ Předplavecký výcvik„ – seznamování s vodou, získávání plaveckých zkušeností, překonání ostychu z vody  Plavecká škola v Uherském Hradišti
              p. uč. Zdenka Konečná, Petra Stojanová, Bc. Kamila Omelková, Mgr. Veronika Zbořilová, Eva Krejčová, Marcela Sedlářová, Lenka Pagáčová, Věra Reptová
…a ještě   -  příznivé klima ve školičce s pěkným a estetickým prostředím   -  každodenní aktivity dětí s převládajícími herními prvky k podpoře tvořivosti   -  zdravý životní styl  se správnou skladbou jídelníčku a dostatečným pitným režimem