Koncepce vzdělávání mateřské školy

    MŠ pracuje od září 2012 podle nového Školního vzdělávacího programu "Krok za krokem celým rokem", který vychází z RVPPV a evaulace předchozího školního programu "Barevné korálky". Zaměřuje se především na oblast  environmentálního vzdělávání a základů zdravého životního stylu. Velký důraz je kladen na požitkové učení, jehož prostřednictvím se rozvíjí každé dítě ve všech oblastech.

Hlavními úkoly výchovně vzdělávací činnosti jsou: