Informace pro rodiče

Jídelníček
Co potřebují děti do MŠPlatby v Mateřské školeKritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2017/2018
Seznam alergenů zde

Příští týden se budou děti fotografovat na vánoční sady:

Úterý 17. 10. 2017  - děti z budovy  B

Středa 18.10.2017  - děti z budovy   A

Čtvrtek 19. 10. 2017 – děti z budovy D
 

Uvedené termíny jsou určeny dětem nahlášeným v jednotlivých třídách.Vážení rodiče,

zde naleznete informace, týkající se nového, bezpečného přístupu do všech budov Mateřské školy Napajedla.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Areál MŠ Napajedla je otevřen pouze v době příchodu a odchodu dětí:


6.00 - 8.00
11.30 - 12.30
14.00 - 16.00

V jinou, nežli v uvedenou dobu, použijte ke vstupu do MŠ Napajedla hlavní bránu (ze strany od parku) a po zazvonění nahlaste jméno a důvod návštěvy MŠ.

Děkujeme za pochopení


Školní řád pro školní rok 2017/2018

Rozpočet MŠ Napajedla na rok 2017Výroční zpráva MŠ 2016-2017

  • provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin
  • jednotlivé budovy se otevírají v 5:55 hod
  • děti do MŠ se přivádějí nejpozději do 7:45 hodin, budovy se zavírají v 8:00 hodin
  • v poledne se děti vyzvedávají od 11:45 – 12:15 hod.
  • do MŠ patří děti ZDRAVÉ !!!
  • akce třídy MŠ jsou vždy se souhlasem rodičůNaše formy spolupráce s rodiči :
     - třídní schůzky s rodiči - zahájení školního roku, později dle potřeby
      - osobní pohovory  učitelek a rodiči
      - poradenský servis pro rodiče :
      - informace rodičům o činnostech a zájmových aktivitách jejich dětí v průběhu dne v MŠ - práce dětí
            - informace o MŠ - nástěnné tabule v MŠ, tisk, kabelová televize
            - aktivity pro předškoláky: beseda pro rodiče s řediteli ZŠ před zápisem
                                                       spolupráce s SPC a PPP - vyšetření dětí s odklady ŠD
                                                       společné workshopy (dílničky pro rodiče a děti)
                                                       akademie pro předškoláky
      - konzultační hodiny ředitelky, zástupkyně pro rodiče
      - internetové stránky  MŠ - aktualizace, základní informace