Informace pro rodiče

Jídelníček
Co potřebují děti do MŠPlatby v Mateřské školeAktuality
Seznam alergenů zde

22.7.2020 v 15.00 hod. se koná schůzka rodičů nově přijatých dětí.Schůzka proběhne ve třídě Motýlků - budova B, přízemí.

Informace k prázdninovému provozu zde
Rozdělení tříd na budově A - prázdninový provoz zde

Informace k výši školného v období březen - červen 2020 zde

Vrácení čipů:
Čipy můžete vracet v kanceláři ekonomky ve středu v úředních hodinách.

Informace k vrácení kauce zde.            

Vážení rodiče,

zde naleznete informace, týkající se bezpečného přístupu do všech budov Mateřské školy Napajedla.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.


Školní vzdělávací program MŠ Napajedla

Školní řád pro školní rok 2019/2020

Schválený rozpočet na rok 2020.
Schválený střednědobý výhled na období 2020-2022.
Výroční zpráva MŠ 2018-2019

  • provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin
  • jednotlivé budovy se otevírají v 5:55 hod
  • děti do MŠ se přivádějí nejpozději do 7:45 hodin, budovy se zavírají v 8:00 hodin
  • v poledne se děti vyzvedávají od 11:45 – 12:15 hod.
  • do MŠ patří děti ZDRAVÉ !!!
  • akce třídy MŠ jsou vždy se souhlasem rodičůNaše formy spolupráce s rodiči :
     - třídní schůzky s rodiči - zahájení školního roku, později dle potřeby
      - osobní pohovory  učitelek a rodiči
      - poradenský servis pro rodiče :
      - informace rodičům o činnostech a zájmových aktivitách jejich dětí v průběhu dne v MŠ - práce dětí
            - informace o MŠ - nástěnné tabule v MŠ, tisk, kabelová televize
            - aktivity pro předškoláky: beseda pro rodiče s řediteli ZŠ před zápisem
                                                       spolupráce s SPC a PPP - vyšetření dětí s odklady ŠD
                                                       společné workshopy (dílničky pro rodiče a děti)
                                                       akademie pro předškoláky
      - konzultační hodiny ředitelky, zástupkyně pro rodiče
      - internetové stránky  MŠ - aktualizace, základní informace