Informace pro rodiče

Jídelníček
Co potřebují děti do MŠPlatby v Mateřské škole
Seznam alergenů zde

Ve středu 24.7.2019 není z důvodu čerpání dovolené úřední den. Další úřední den je ve středu 21.8.2019.

Informace k vrácení čipů:
Čipy můžete vracet v kanceláři ekonomky vždy ve středu v úředních hodinách.

Informace k vrácení kauce zde.

Rodiče dětí, kteří jsou přihlášení přes prázdniny do školky, si mohou první den neplánované nepřítomnosti přijít v době mezi 10.45 - 11.00 hodin pro oběd do vlastních nádob do kuchyně MŠ.

Omlouvání pouze mailem nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny den předem.


                    

Formulář pro omlouvání dětí, které mají povinnou předškolní docházku.


Vážení rodiče,

zde naleznete informace, týkající se nového, bezpečného přístupu do všech budov Mateřské školy Napajedla.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Areál MŠ Napajedla je otevřen pouze v době příchodu a odchodu dětí:


6.00 - 8.00
11.30 - 12.30
14.00 - 16.00

V jinou, nežli v uvedenou dobu, použijte ke vstupu do MŠ Napajedla hlavní bránu (ze strany od parku) a po zazvonění nahlaste jméno a důvod návštěvy MŠ.

Děkujeme za pochopení


Školní vzdělávací program MŠ Napajedla

Školní řád pro školní rok 2018/2019

Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený střednědobý výhled na období 2019-2021Výroční zpráva MŠ 2017-2018

  • provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin
  • jednotlivé budovy se otevírají v 5:55 hod
  • děti do MŠ se přivádějí nejpozději do 7:45 hodin, budovy se zavírají v 8:00 hodin
  • v poledne se děti vyzvedávají od 11:45 – 12:15 hod.
  • do MŠ patří děti ZDRAVÉ !!!
  • akce třídy MŠ jsou vždy se souhlasem rodičůNaše formy spolupráce s rodiči :
     - třídní schůzky s rodiči - zahájení školního roku, později dle potřeby
      - osobní pohovory  učitelek a rodiči
      - poradenský servis pro rodiče :
      - informace rodičům o činnostech a zájmových aktivitách jejich dětí v průběhu dne v MŠ - práce dětí
            - informace o MŠ - nástěnné tabule v MŠ, tisk, kabelová televize
            - aktivity pro předškoláky: beseda pro rodiče s řediteli ZŠ před zápisem
                                                       spolupráce s SPC a PPP - vyšetření dětí s odklady ŠD
                                                       společné workshopy (dílničky pro rodiče a děti)
                                                       akademie pro předškoláky
      - konzultační hodiny ředitelky, zástupkyně pro rodiče
      - internetové stránky  MŠ - aktualizace, základní informace