Informace pro rodiče

Jídelníček
Co potřebují děti do MŠPlatby v Mateřské školeKritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2017/2018
Seznam alergenů zde

Upozornění:
Z provozních důvodu (rekonstrukce kanalizace) bude až do ukončení stavebních prací vstup do MŠ pouze severní brankou od kláštera. V zájmu bezpečnosti své a svých dětí dodržujte příslušná opatření.

Vrácení čipů probíhá vždy ve středu v úředních hodinách v kanceláři ekonomky.                                                         

Informace k vrácení kauce.


Formulář pro omlouvání dětí, které mají povinnou předškolní docházku.


Vážení rodiče,

zde naleznete informace, týkající se nového, bezpečného přístupu do všech budov Mateřské školy Napajedla.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Areál MŠ Napajedla je otevřen pouze v době příchodu a odchodu dětí:


6.00 - 8.00
11.30 - 12.30
14.00 - 16.00

V jinou, nežli v uvedenou dobu, použijte ke vstupu do MŠ Napajedla hlavní bránu (ze strany od parku) a po zazvonění nahlaste jméno a důvod návštěvy MŠ.

Děkujeme za pochopení


Školní řád pro školní rok 2018/2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu.
Schválený rozpočet MŠ Napajedla na rok 2018
Schálený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020


Výroční zpráva MŠ 2016-2017

  • provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin
  • jednotlivé budovy se otevírají v 5:55 hod
  • děti do MŠ se přivádějí nejpozději do 7:45 hodin, budovy se zavírají v 8:00 hodin
  • v poledne se děti vyzvedávají od 11:45 – 12:15 hod.
  • do MŠ patří děti ZDRAVÉ !!!
  • akce třídy MŠ jsou vždy se souhlasem rodičůNaše formy spolupráce s rodiči :
     - třídní schůzky s rodiči - zahájení školního roku, později dle potřeby
      - osobní pohovory  učitelek a rodiči
      - poradenský servis pro rodiče :
      - informace rodičům o činnostech a zájmových aktivitách jejich dětí v průběhu dne v MŠ - práce dětí
            - informace o MŠ - nástěnné tabule v MŠ, tisk, kabelová televize
            - aktivity pro předškoláky: beseda pro rodiče s řediteli ZŠ před zápisem
                                                       spolupráce s SPC a PPP - vyšetření dětí s odklady ŠD
                                                       společné workshopy (dílničky pro rodiče a děti)
                                                       akademie pro předškoláky
      - konzultační hodiny ředitelky, zástupkyně pro rodiče
      - internetové stránky  MŠ - aktualizace, základní informace