Potvrzení školné MŠ Napajedla

Vážení rodiče,

novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Od ledna 2019 Vám na požádání (na základě vyplněné žádosti zákonného zástupce, který bude slevu uplatňovat) vystaví ekonomka mateřské školy potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, kterým budete moci tento daňový odpočet uplatnit. Žádost o vystavení potvrzení si můžete vyzvednout ve třídách, vyplnit v kanceláři ekonomky anebo stáhnout zde.


Bc. Martina, Švandová, ředitelka MŠ