Co nás čekáZáří

10. - 14.9.2018 - Tajemství proutěného košíku - projektový týden
10. - 21.9.2018 - Třídní schůzky ve všech třídách MŠ
Návštěva napajedelské radnice (děti 5-6 leté)
15.9.2018 - Vystoupení dětí z MŠ na vítání občánků


Říjen

8.10.2018 - Zahájení skupinové logopedické prevence (děti 4-6 leté)
2.10.2018 - Zahájení předplaveckého výcviku v Aquaparku Uherské Hradiště
4.10.2018 - Zahájení grafomotorického kurzu "Nebojte se psaní"
15. -16.10.2018 - Skřítci Podzimníčci...výstava výrobků dětí ze všech tříd MŠ
15. - 19.10.2018 - Podzimnízamykání stromů - projektový týden v MŠ


Listopad

Šikulové v MŠ - pravidelné, tvořivé, pohybové a relaxační činnosti děti 5-6 leté
5.11.2018 - Zahájení saunování dětí v MŠ Napajedla - 2.A, 3.A, 2.B, 3.B
Návštěva Knihovny Boženy Benešové v Napajedlích
Dětský divadelní festival v Napajedlích
15.11.2018 - Letem světem s malířem - 3.B, 1.D


Prosinec

3. - 7.12.2018 - Adventní čas začíná - projektový týden
3.12.2018 - Adventní posezení - předvánoční tovření dětí a rodičů v MŠ
5.12.2018 - Mikulášská nadílka v MŠ
6.12.2018 - Loutkové představení pohádek v MŠ - mladší děti
11.12.2018 - Loutkové představení pohádek v MŠ - starší děti
Vánoční program dětí pro seniory v DD a DPS Napajedla
Vánoční koledování, návštěva radnice, škol