Co nás čeká

Září

11 - 15.9.2017 - Tajemství proutěného košíku - projektový týden
4.9. - 15.9.2017 - Třídní schůzky ve všech třídách MŠ
16.9.2017 - Vítání občánků města Napajedla - vystoupení dětí z MŠ
Návštěva napajedelské radnice - děti 5-6 leté


Říjen

2.10.2017 - Zahájení skupinové logopedické prevence - děti 4-6 leté
2.10.2017 - Kouzelnická show v MŠ
6.10.2017 - Zahájení předplaveckého výcviku v Aquqparku v Uherském Hradišti (10 lekcí pro děti ze tříd Včelky a Mravenečci)
3.10.2017 15.00 hod.- Schůzka před kurzem "Nebojte se psaní" (děti 5-6 leté) - rodiče dětí
5.10.2017 15.15 hod. - Zahájení grafomotorického kurzu "Nebojte se psaní"
18.- 27.10.2017 - Vyletěl si pyšný drak... - výstava výrobků dětí ze všech tříd MŠ
16. - 20.10.2017 - Podzimní zamykání stromů - projektový týden v MŠ
Zahájení skupinové logopedické prevence děti 4-6 leté
Loutkové představení v MŠ (série o poslušnosti)


Listopad

Šikulové v MŠ - pravidelné, tvořivé, pohybové a relaxační činnosti dětí 5-6 letých
1.11.2017 - Zahájení saunování dětí v MŠ Napajedla - 2.A, 3.A,2.B, 3.B
Návštěva knihovny B. Benešové v Napajedlích
Dětský divadelní festival v Napajedlích
29.11.2017 - Adventní posezení - předvánoční tvoření dětí a rodičů v MŠ
29.11.2017 - Rozsvěcování vánočních stromků na zahradě školy


Prosinec

Loutkové představení pohádky v MŠ
4. - 8.12.2017 - Adventní čas začíná - projektový týden
5.12.2017 - Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční program dětí pro seniory v DD a DPS Napajedla
Vánoční koledování, návštěva radnice, škol


Leden

"Hej hou, hej hou, sněhuláci jdou" - hry se sněhem, stavění sněhuláků na školní zahradě dle sněhových podmínek
Divadelní představení pro dětí 5-6 leté (Zlín nebo Uherské Hradiště)
Olympiáda kapříků - účastníků I. předplaveckého kurzuv Uherském Hradišti


Únor

Masopust v MŠ
Hračkový den - všechny třídy MŠ
Návštěva Muzea v Napajedlích - Hriště hraček
Zahájení předplaveckého kurzu tříd 3.A a 3.B


Březen

Návštěva knihovny B. Benešové v Napajedlích - březen měsíc knihy
21.3.2018 - Loučení se zimou, vítání jara v MŠ - vynášení Moreny k řece Moravě
28.3.2018 - Velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů v MŠ
28.3.2018 - Hledání velikonočního vajíčka na zahradě MŠ

Duben:

Schůzka pro rodiče předškoláků se zástupci ZŠ v Napajedlích
Návštěva předškoláků na 1. a 2. ZŠ v Napajedlích
16. - 20.4.2018 - Projektový táden "Planeta Země"


Květen

2.5.2018 - Zápis do MŠ - Den otevřených dveří v MŠ Napajedla
9.5.2018 - Výběr žádostí - zápis do MŠ
Třídní besídky ke Dni matek v MŠ
17.5.2018 - IX. Akademie Mateřské školy Napaješdla
Vystoupení dětí v Domově por seniory ke Dni matek
Hudební představení v ZUŠ
Kouzelný týden v MŠ - pro děti 5-6 leté
Závěrečné fotografování tříd
keramická hlína v ZUŠ


Červen

1.6. 2018 - Oslava Dne děti v MŠ
Veselé bubnování - zahradní slavnost v MŠ
Účast na akci Hasiči dětem
Zábavně - naučné dopoledne "Pomáhat a chránit" - Den s Policií ČR
Rozloučení s předškoláky - Klášterní kaple
Veselé loučení se školkou - projektový den v MŠ

Plán akcí mateřské školy je flexibilní, může se měnit podle aktuálních možností a podmínek.